ย้อนกลับ

การปูกระเบื้อง/การปูพื้นผิวด้วยหินธรรมชาติ/การปาดผิวหน้าคอนกรีต

เมื่อการบูรณะซ่อมแซม การต่อเติม และการปรับปรุงให้ทันสมัยได้รับความสำคัญมากขึ้น การพึ่งพาระบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งระบบนี้เหมาะสำหรับทุกความต้องการที่เป็นไปได้ SCHOMBURG ทำให้คุณสามารถค้นหาระบบทั้งหมดเหล่านี้ได้ในรูปแบบของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่การใช้งานมากที่สุด ศักยภาพหลักของกลุ่ม SCHOMBURG ครอบคลุมในด้านการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกันซึมและการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารมานานกว่า 75 ปี SCHOMBURG ได้ก้าวสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายระบบที่มีความเชี่ยวชาญในการปูกระเบื้องและปูพื้นผิวด้วยหินที่มีการใช้งานอย่างหลากหลาย เนื่องจากมีความสำคัญในแทบทุกกลุ่มตลาด และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่