ย้อนกลับ

วัสดุอุดรอยต่อแบบยืดหยุ่น/น้ำยารองพื้น

ผลิตภัณฑ์

INDUFLEX-PS
สารกันรั่วแนวรอยต่อโพลีซัลไฟด์ 2-K
INDUFLEX-PU
สารกันรั่ว 1K-PU แบบยืดหยุ่น
INDU-Primer-N
สารประสาน 1-K สำหรับพื้นผิวสัมผัสที่ไม่อุ้มน้ำ
INDU-Primer-S
ไพรเมอร์ / สารประสาน 2-K สำหรับพื้นผิวสัมผัสอุ้มน้ำ