ย้อนกลับ

ระบบกันซึมและการฟื้นคืนสภาพ

การบูรณะซ่อมแซม การต่อเติม และการปรับปรุงอาคารเก่าให้ทันสมัยได้รับความสำคัญมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สิ่งสำคัญที่สุดในการคงรักษาสภาพของอาคารเป็นการถาวรคือ การป้องกันความชื้นสะสม SCHOMBURG มีประสบการณ์หลายปี และมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย