ย้อนกลับ

ASOCRET-BM

ปูนเติมหลุมเจาะและช่องว่าง

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

  • ปูนสำเร็จรูปที่ผสมมาล่วงหน้าแล้ว

พื้นที่การใช้งาน

  • สำหรับเติมช่องว่างในกำแพงอิฐ
  • สำหรับการใช้ภายในและภายนอก

ข้อดี

  • ความสามารถในการไหลสูง
  • แข็งตัวโดยไม่มีการหดตัว
  • ความสามารถในการดูดเข้าช่องว่างสูง

การใช้งานวัสดุ:

ประมาณ 1.4 กก. ต่อที่ว่าง 1 ลิตร

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท Repackaging
205518-001 สีเทา 25 กก./ถุง 42 -

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลอ้างอิง