ย้อนกลับ

วัสดุกันซึมแบบน้ำ

ผลิตภัณฑ์

AQUAFIN-F
สารละลายแทนที่ด้วยซิลิกาสำหรับแนวกันซึมในแนวระนาบย้อนหลัง
AQUAFIN-i380
ครีมอัดฉีดสำหรับแนวกันซึมในแนวระนาบที่เสริมเข้ามาภายหลัง