ย้อนกลับ

ทรายควอตซ์

การโรยเกล็ดสีและเม็ดทรายผสม

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

หมายเลขบทความ ขนาดบรรจุภัณฑ์ ความละเอียด หน่วย/พาเลท
205911-001 25 กก./ถุง 0.060 - 3.500 40
205911-002 25 กก./ถุง 0.500 - 1.000 40
205911-003 25 กก./ถุง 0.060 - 1.500 40
205911-004 25 กก./ถุง 0.100 - 0.600 42
205911-005 25 กก./ถุง 0.100 - 0.350 40

ข้อมูลอ้างอิง