ย้อนกลับ

FIX 10-M

ซีเมนต์ฝังยึด

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

  • การก่อตัวเร็ว (การก่อตัวเริ่มหลังผ่านไป 5 นาที)
  • กำลังอัดเริ่มแรกและสุดท้ายสูง

พื้นที่การใช้งาน

  • สำหรับงานติดตั้งที่ต้องใช้ความรวดเร็ว
  • สำหรับการใช้ภายในและภายนอก

ข้อดี

  • สูตรไม่มีคลอไรด์
  • สามารถผสมกับทรายละเอียดได้ในอัตราส่วนสูงถึง 1:3

การใช้งานวัสดุ:

ประมาณ 2 กก. ต่อช่องว่าง 1 ลิตร โดยไม่มีสารผสมเพิ่ม

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท Repackaging
201818-003 สีเทา 12 กก./ถัง 40 -
201818-002 สีเทา 6 กก./ถัง 85 -

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลอ้างอิง