ย้อนกลับ

วัสดุกันซึม - สูตรแร่ผสม

ผลิตภัณฑ์

AQUAFIN-1K
ซีเมนต์ทึบน้ำผสมแร่
AQUAFIN-2K/M-พลัส
ซีเมนต์ทึบน้ำผสมแร่สำหรับปกปิดรอยร้าว
AQUAFIN-RB400
ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์แบบแห้งเร็ว
AQUAFIN-IC
สารเคลือบกันน้ำชนิดตกผลึก
AQUAFIN-TC07
ปูนสอปิดผนึก 2K ชนิดยืดหยุ่น