ย้อนกลับ

Estrichklammern

ใบปาดคอนกรีต

ใบปาดคอนกรีต

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

หมายเลขบทความ ขนาดบรรจุภัณฑ์ ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ หน่วย/พาเลท
205499-001 1000 ชิ้น/กล่อง 1 กล่อง
205499-003 10 ชิ้น/ถุง 1 ถุง