ย้อนกลับ

ซีเมนต์ชนิดก่อตัวเร็ว

ผลิตภัณฑ์

FIX 10-S
ซีเมนต์อุดชนิดก่อตัวเร็ว
FIX 10-M
ซีเมนต์ฝังยึด
FIX 20-T
ปูนมอร์ตาร์สำหรับกันซึมและอุดแบบบวมน้ำได้และเซตตัวเร็ว