ย้อนกลับ

LIGHTFLEX

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องอเนกประสงค์แบบยืดหยุ่นเนื้อเบาพิเศษ

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

การใช้งานวัสดุ:

ca. 1,3 kg/m² bei 6 mm Zahnung
ca. 1,8 kg/m² bei 8 mm Zahnung
ca. 2,2 kg/m² bei 10 mm Zahnung

ca. 1,9 kg/m² bei 8 mm Flowline-Zahnung
ca. 2,7 kg/m² bei 10 mm Flowline-Zahnung
ca. 3,2 kg/m² bei 12/20 mm Mittelbett-Zahnung

ไปที่โปรแกรมคำนวณ

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท Repackaging
201005-010 สีเทา 15 กก./ถุง 48 -

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลอ้างอิง