ย้อนกลับ

คลิปหนีบ

คลิปต่อสำหรับแผ่นรอยต่อ

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

อุปกรณ์เสริมระบบสำหรับแผ่นรอยต่อ AQUAFIN-CJ6

พื้นที่การใช้งาน

  • สำหรับยึดแผ่นรอยต่อ

ข้อดี

ระบบติดตั้งประหยัดเวลา

การใช้งานวัสดุ:

ประมาณ 1 ชิ้นต่อ 2 ม.

หมายเลขบทความ ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท Repackaging
205471-001 50 ชิ้น/กล่อง 1000 50