ย้อนกลับ

น้ำยาถอดแบบหล่อคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

BLANKOL-0
น้ำมันทาถอดแบบหล่อและเคลือบผิวสูตรไม่มีตัวทำละลาย
BLANKOL-92
น้ำยาถอดแบบหล่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
BLANKOL-ซูเปอร์
น้ำยาถอดแบบหล่อทางเคมีและกายภาพ