ย้อนกลับ

น้ำยาถอดแบบหล่อคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

BLANKOL-0
น้ำมันทาถอดแบบหล่อและเคลือบผิวสูตรไม่มีตัวทำละลาย
BLANKOL-92
น้ำยาถอดแบบหล่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
BLANKOL-2000
น้ำยาถอดแบบหล่อพิเศษ
BLANKOL-5006
น้ำยาถอดแบบหล่อพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมคอนกรีต
BLANKOL-K30
น้ำมันแบบหล่อเข้มข้นสำหรับบัวเชิงผนังไม้และแบบหล่อไม้
BLANKOL-ซูเปอร์
น้ำยาถอดแบบหล่อทางเคมีและกายภาพ