ย้อนกลับ

ผลิตภัณฑ์พิเศษ

ผลิตภัณฑ์

ASO-การตกแต่งแบบใช้เกล็ดสี (การตกแต่งแบบใช้เกล็ดสี)
ส่วนผสมเศษวัสดุมีสีสำหรับตกแต่ง
ทรายควอตซ์
การโรยเกล็ดสีและเม็ดทรายผสม
ASO-FF (INDU-โฟมเส้นอุดรอยต่อ)
สารเติมเต็มไฟเบอร์ / สารทิโซทรอปิก
ASO-LQ (INDU-ควอตซ์นำไฟฟ้า)
ทรายควอตซ์นำไฟฟ้า