ย้อนกลับ

ASODUR-EK/C

ปูนกาวและปูนเกราต์ลดการเกิดไฟฟ้าสถิตสำหรับผิวหน้ากระเบื้องแบบนำไฟฟ้า

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท
205747-101 สีแอนทราไซต์ - ดำ 15 กก.
1 x 5 กก./ถัง  
1 x 10 กก./ถุง  
50
70  
50  

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค