ย้อนกลับ

หัวยิงอัดน้ำยา

หัวยิงอัดน้ำยา

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

หมายเลขบทความ ขนาดบรรจุภัณฑ์ ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง หน่วย/พาเลท
205820-005 75 ชิ้น/กล่อง 1 กล่อง 11.500 ซม. 13.0 มม. 1800
205820-003 100 ชิ้น/กล่อง 1 กล่อง 7.500 ซม. 13.0 มม. 1050

ข้อมูลอ้างอิง