ย้อนกลับ

MONOFLEX-FB

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องเอส 1 แบบยืดหยุ่นสำหรับการก่อแบบเต็มฐาน

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท
204306-001 สีเทา 25 กก. 42

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลอ้างอิง