ย้อนกลับ

ASO-LL

ASODUR-V115W / INDUFLOOR-IB2115

แล็กเกอร์นำไฟฟ้าแบบอีพ็อกซีเรซิน

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

การใช้งานวัสดุ:

ca. 100-150 g/m², je nach Rauigkeit des Untergrundes

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท
206403-001 สีดำ 12 กก.
1 x 2 กก./กระป๋อง  
1 x 10 กก./ถัง  
30
  2 กก./กระป๋อง 30
  10 กก./ถัง 30

ข้อมูลอ้างอิง