ย้อนกลับ

ASODUR-EP/FM

INDUCRET-VK6050

สารยาแนวรอยต่อเรซินสองส่วนผสม ชนิดทำปฏิกิริยารวดเร็ว

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท
205792-001 สีเทา 4 กก./ชุดบรรจุภัณฑ์ 84

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลอ้างอิง