ย้อนกลับ

SANIFLEX-EU

ใช้เมมเบรนกันซึม แปรง ลูกกลิ้ง หรือเกรียง

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

การใช้งานวัสดุ:

mind. 1,2 kg/m²

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท Repackaging
204990-001 สีดินเหลือง 12 กก./ถัง 40 -
204990-002 สีดินเหลือง 20 กก./ถัง 32 -