ย้อนกลับ

ระบบแผ่นกันซึมแบบประสานใต้คอนกรีตสด

ผลิตภัณฑ์

AQUAFIN-WM12
แผ่นกันซึมประสานคอนกรีตสดชนิด PVC
AQUAFIN-WM12 เข้ามุม
แผ่นกันซึมเข้ามุมชนิดวัสดุเชิงประกอบคอนกรีตสด
เทป PVC
สำหรับการแก้ไขและซ่อมแซมที่มีรายละเอียด