ย้อนกลับ

ASO-LB

ASO-เทปผ้าโฟมนำไฟฟ้า/INDU-เทปผ้าโฟมนำไฟฟ้า

เทปสายดินนำไฟฟ้า

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

  • เทปตัวนำไฟฟ้า
  • ทองแดงอิเล็กโทรไลต์บริสุทธิ์
  • มีกาวในตัวหนึ่งด้าน
  • นำไฟฟ้า
  • ความหนา: 35 µm

พื้นที่การใช้งาน

  • ใช้ร่วมกับระบบปูกระเบื้องนำไฟฟ้า / ระบบเคลือบนำไฟฟ้า

การใช้งานวัสดุ:

ประมาณ 1 ม./ม.

หมายเลขบทความ ขนาดบรรจุภัณฑ์ ความกว้าง ความยาว หน่วย/พาเลท
205858-002 20 ม./ม้วน 1.200 ซม. 20.000 ม. 1000

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลอ้างอิง