ត្រឡប់ក្រោយ

សំណាញ់ចងណែន

សំណាញ់ចងណែនសម្រាប់ស្កុតទឹក

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

ប្រព័ន្ធគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ស្កុតទឹក

តំបន់កម្មវិធី

  • សម្រាប់ការភ្ជាប់ស្កុតទឹក

អត្ថប្រយោជន៍

ប្រព័ន្ធដំឡើងសន្សំសំចៃពេលវេលា

ការប្រើប្រាស់:

ប្រមាណ 1 ភីស៊ី ក្នុងមួយ m

លេខអត្ថបទ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
207216-003 1 ម៉ែត្រ/ប្រអប់ x 20/ប្រអប់ 30 -