ត្រឡប់ក្រោយ

ASO-បំពង់ជាន់រួមគ្នា

ស្រោមការពារជ្រាបក្នុងផ្ទៃកម្រាល

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

  • ធន់នឹងការដាច់រហែក
  • យឺតជាពិសេស
  • ការពារចូលទឹក
  • ធន់ខ្ពស់នឹងធាតុកាត់ខ្លាំង

តំបន់កម្មវិធី

  • សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងទុយោច្រៀតចូល
  • សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកលក្ខណៈភ្ជាប់ ជាមួយការ៉ូនិងក្តារ
  • សម្រាប់ផ្ទៃកម្រាល

អត្ថប្រយោជន៍

  • ស្រទាប់ស្ដើង
  • ធានាសម្ងួតវត្ថុធាតុការពារជ្រាបទឹកនិងកាវបិទការ៉ូដែលផ្ទុកទឹកបានឆាប់រហ័ស

ការប្រើប្រាស់:

ការជ្រៀតចូលចំនួន 1 ក្នុងមួយទុយោ

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205938-001 ពណ៏ស 2000 25

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង