ត្រឡប់ក្រោយ

CRISTALLFUGE

ម្សៅបៀកម៉ដ្ឋដែលមានភាពបត់បែន 1 - 6 mm

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

• CG2 ស្របតាម DIN EN 13888
• ចំហាយអាចជ្រាបចូលបាន
• ការប្រើប្រាស់បានល្អ និងលាងសម្អាតបានល្អ
• រួចរាល់សម្រាប់ការលាងសម្អាតមុន

តំបន់កម្មវិធី

• សម្រាប់ការលាបតួការ៉ូសេរ៉ាមិចដែលធ្វើពីដីក្រហម និងសដែលមានរន្ធ
• សម្រាប់ស្រទាប់ខាងក្រោមដែលមានកំដៅ
• សម្រាប់ជញ្ជាំង និងកម្រាលផ្ទៃ
• សម្រាប់កន្លែងស្ងួត សើមជាប្រចាំ និងសើមញឹកញាប់
• សម្រាប់ប្រើខាងក្នុង

អត្ថប្រយោជន៍

• រលោង និងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការ
• ការប្រើប្រាស់ល្អជាមួយនឹងតួការ៉ូដែលមានរន្ធ
• ពណ៌ភ្លឺ

ការប្រើប្រាស់:

អាស្រ័យលើទម្រង់ការ៉ូក៏ដូចជាទទឹងនិងជម្រៅនៃមុខតំណ។

ទៅម៉ាស៊ីនគិតលេខ

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
204274-001 ត្នោតចាស 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-002 ត្នោតខ្ចី 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-003 ពណ៏ត្នោត 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-004 ខារាម៉ែល 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-005 ខ្មៅដៃ 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-006 ប្រផេះ 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-007 ផ្កាម្លិះ 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-008 ត្នោតស្រាល 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-009 ប្រផេះស្តើង 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-010 ពណ៍សណ្តែកដី 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-011 ផឺកាម៉ុន 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-012 ខ្សាច់ប្រផេះ 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-013 ផ្លាកទីនពណ៏ប្រាក់ 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-014 ប្រផេះធំ 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-015 ពណ៏ស 5 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 200 4
204274-016 ប្រផេះ 10 គីឡូក្រាម/ថង់ x 2/ប្រអប់ 96 2
204274-017 ប្រផេះស្តើង 10 គីឡូក្រាម/ថង់ x 2/ប្រអប់ 96 2
204274-018 ផ្លាកទីនពណ៏ប្រាក់ 10 គីឡូក្រាម/ថង់ x 2/ប្រអប់ 96 2
204274-019 ប្រផេះធំ 10 គីឡូក្រាម/ថង់ x 2/ប្រអប់ 96 2
204274-020 ពណ៏ស 10 គីឡូក្រាម/ថង់ x 2/ប្រអប់ 96 2

សេចក្តីយោង