ត្រឡប់ក្រោយ

ASO-SB

ស្កុតក្រណាត់ស្អិត ជាមួយឥទ្ធិពលធន់នឹងការដាច់

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

  • ស្អិតខ្លួនឯង
  • ការពារ ស្របតាម DIN 18535

តំបន់កម្មវិធី

  • ដើម្បីការពាររាងស្កុតបិតមុខតំណ

អត្ថប្រយោជន៍

  • ងាយប្រើប្រាស់
  • ស្អិតជាប់បានល្អ

ការប្រើប្រាស់:

ប្រហែល 1ម/ម

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទទឹង បណ្តោយ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
201616-001 ត្នោតខ្ចី 5.000 សម 10.000 ម៉ែត្រ 250 -

សេចក្តីយោង