ត្រឡប់ក្រោយ

CRISTALLIT-FLEX

ជ័រថ្មធម្មជាតិដែលអាចបត់បែន

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205419-102 ពណ៏ស 25 គីឡូក្រាម/ថង់ 42 -
205419-101 ពណ៏ស 6 គីឡូក្រាម/ថង់ x 4/ប្រអប់ 128 4

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង