ត្រឡប់ក្រោយ

UNIFIX-S3-លឿន

ការតុបតែងក្បឿងយ៉ាងឆាប់រហ័សអាចបត់បែនបាន

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
204310-001 ពណ៏ស 20 គីឡូក្រាម/ការវេចខ្ចប់រួមគ្នា 18 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង