ត្រឡប់ក្រោយ

ASO-SEB

បាយអររឹងឆាប់រហ័សសម្រាប់ការកកស្ទះត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទទួលបានការចប់សព្វគ្រប់

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

  • Bindemittel
  • schnell erhärtend

ការប្រើប្រាស់:

X

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
206544-001 ប្រផេះ 25 គីឡូក្រាម/ថង់ 42 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង