ត្រឡប់ក្រោយ

ASOCRET-VK100

ពុម្ភបាយអរស៊ីម៉ង់ត៍ មានលំហូរខ្ពស់រហូតដល់ 100 mm

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

 • ផលិតផលបិទភ្ជាប់
 • គ្មានក្លរីត

តំបន់កម្មវិធី

 • សម្រាប់បៀករន្ធ
 • សម្រាប់ភ្ជាប់ថ្មចិញ្ចើមថ្នល់ សមាសធាតុពុម្ភបេតុង គ្រឹះគ្រឿងចក្រ ជើងទម្រ និងផ្លូវឡានស្ទូច
 • សម្រាន់ប្រើខាងក្នុង និងខាងក្រៅ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ភាពលំហូរខ្ពស់
 • លក្ខណៈជាស៊ីម៉ង់ត៍
 • ធន់នឹងកំណក និងធន់នឹងអំបិលរំលាយកំណក
 • ការពារជ្រាបទឹក
 • ធានាការខាំជាប់ខ្លាំងទៅនឹងស្រទាប់បាតបេតុង
 • ពុម្ភខាងក្រោមកម្ពស់ 20 - 100 mm

ការប្រើប្រាស់:

ប្រមាណ 2.00 kg/l

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
206417-001 ប្រផេះ 25 គីឡូក្រាម/ថង់ 42 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស