ត្រឡប់ក្រោយ

ESCOSIL-2000-UW

ក្រោមទឹកស៊ីលីកុនបិទស្អិត

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

ការប្រើប្រាស់:

nach Fugenvolumen

ទៅម៉ាស៊ីនគិតលេខ

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205591-003 ប្រផេះស៊ីម៉ង់ 310 មីលីលីត្រ/សំបកដុំហ្វិល x 12/ប្រអប់ 1248 12
205591-008 ប្រផេះស្តើង 310 មីលីលីត្រ/សំបកដុំហ្វិល x 12/ប្រអប់ 1248 12

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង