ត្រឡប់ក្រោយ

SOLOCRET-50

សមាសធាតុរលោងប្រឆាំងនឹងរលុងធ្លាក់រហូតដល់ 50 មីលីម៉ែត្រ - រឹងយ៉ាងឆាប់រហ័ស

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205440-001 ប្រផេះ 25 គីឡូក្រាម/ថង់ 42 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង